Zagotavljanje varnosti pakirne linije kruha

Strojništvo

Študent: Elvedin Omerović

Elvedin Omerović je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2021.

PDF

Diplomsko delo Elvedin Omerović

Zaključno diplomsko delo pojasnjuje, kako zagotavljamo varnost na pakirni liniji kruha, obravnava pa tudi zagotavljanje varnosti strojev na splošno. Varnost stroja je osnova za varno sodelovanje med človekom in strojem.

V nadaljevanju pojasnjujemo, na kaj moramo biti pozorni pri varnosti in kako se izvaja varnost strojev. Predstavljena je tudi zakonodaja, saj je zelo pomembna pri ustvarjanju novih proizvodov, pa tudi strojev.

Proizvajalci se morajo držati zakonodaje, da bi proizvod lahko lansirali na trg ali v obratovanje.

Osnovni sklop pravil za načrtovanje varnega stroja je Zakon o tehničnih zahtevah in ugotavljanju skladnosti ter podzakonski akt – predpis, Pravilnik o varnosti strojev, ki v celoti prevzema evropsko direktivo o strojih, ki vsebuje številne predloge, s katerimi lahko, če jih upoštevamo, dosežemo, da bo stroj varen.

Oznaka CE je obvezna za lansiranje novega stroja na evropski trg. Proizvajalci lahko oznako CE izdajo sami, vendar morajo zagotoviti, da so svoj stroj načrtovali v skladu z načeli direktive o strojih. Spoznali bomo, kako odkriti nevarnosti, kot tudi, kako ravnati z ukrepi za preprečevanje nezgod.

Varnost proizvoda oziroma stroja je ključnega pomena za nemoten delovni proces, katerega lahko dosežemo ne samo z varnim načrtovanjem, temveč tudi z upoštevanjem navodil za varno delo proizvajalca in usposabljanjem upravljalcem strojev.

Šteje se, da je stroj varen, če pri njegovi redni uporabi in v primeru razumno domnevne zlorabe ne more priti do nevarnosti. Spoznali bomo, kako se že od samega začetka proizvajalci lotevajo zagotovitve varnosti na svojih strojih od samega načrtovanja, izdelave, namestitve stroja in uporabe.

Med načrtovanjem in proizvodnjo strojev proizvajalec z oceno tveganja oceni vse možne nevarnosti in nevarne točke. Na tej podlagi proizvajalec stroja sprejme ustrezne konstrukcijske ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganja.

Če le-tega ni mogoče odpraviti ali preostalega tveganja ni mogoče prenašati, mora proizvajalec stroja izbrati in uporabiti ustrezne zaščitne naprave ter po potrebi zagotoviti podatke o preostalih tveganjih.

Pakirna linija v podjetju, ki proizvodi prehrambne proizvode je sestavljena iz več strojev in tako tvori sklop strojev. Predstavljena bodo navodila, kako upravljalec varno uporablja sklop strojev pa tudi obveze in odgovornosti samih delodajalcev.

Diplomsko delo Elvedin Omerović

PDF

Diplomsko delo Elvedin Omerović

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X