Vodja projektov Regionalne razvojne agencijo za Podravje Jasna Mak o storitvah SPOT svetovanja

Gradbeništvo

Programsko inženirstvo

Sistemsko inženirstvo

Strojništvo

Varovanje

V okviru predmeta Ekonomika podjetja programov Gradbeništvo, Informatika, Strojništvo ter Varovanje smo gostili go. Jasno Mak, svetovalko, referentko in vodjo projektov iz Regionalne razvojne agencijo za Podravje.


Gostujoča predavateljica je študentom predstavila agencijo SPOT svetovanje, ki nudi obsežne brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja. Regionalna razvojna agencija za Podravje upravlja SPOT svetovanje Podravje, eno od dvanajstih regijsko organiziranih poslovnih točk, ki je neprofitna organizacija ter povezuje 8 institucij iz celotnega Podravja.

Z mrežo notranjih in zunanjih strokovnjakov s področij regionalnega in trajnostnega razvoja, spodbujanja podjetništva in turizma, razvoja človeških virov ter internacionalizacije poslovanja zagotavlja učinkovitost svojih pobud. Poleg tega je predstavila tekoče projekte podjetja SME Podravje (Moj spletni priročnik).

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X