V diplomski nalogi smo opredelili problem gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri gradbenih delih – točneje pri rušitvi gospodarskega objekta. Raziskali smo področje od same priprave na rušenje objekta in se dotaknili pravnega reda s področja varstva okolja v Sloveniji. Največ pozornosti v nalogi pa smo usmerili na področje gradbenih odpadkov in ravnanja z gradbenimi odpadki od njihovega nastanka na gradbišču, do končne predelave in recikliranja oz. odlaganja odpadkov na odlagališču. Podana je tudi statistika o ravnanju z gradbenimi odpadki v Sloveniji. Na podlagi dnevnih cen gradbenih storitev je pripravljen projektantski predračun. Za projekt rušitve smo sestavili tudi terminski plan, s pomočjo katerega smo spremljali, ali dela na objektu tečejo po predvidenih časovnih terminih.

 

Download full insight