Radijski program je sestavljen iz posameznih zvočnih zapisov in govornega dela, ki poteka »v živo«. Njegovo celoto dobimo šele s sestavljanjem obeh delov.
Pri diplomski nalogi sem vzel v obzir problematiko radijske postaje in tako je kot rezultat večletnega dela in raziskav nastal produkt, ki je funkcionalen in cenovno dostopen.
Razvit je za potrebe radijske postaje, s ciljem celotne avtomatizacije radijskega programa.
V prvem delu naloge sem predstavil splošni opis programa s tehničnimi zahtevami programske in strojne opreme. V drugem delu pa so predstavljeni natančni opisi segmentov programa s slikami in nastavitvami.
V končni podobi se bo diplomska naloga lahko uporabljala kot priročnik, namenjen uporabniku.