Da bo računovodski servis obdržal svoj sloves in odgovornost, bo moral nuditi kakovostne
storitve ter jih nenehno izboljševati. K temu vsak računovodski servis iz dneva v dan »sili«
tudi konkurenca, ki je na trgu vedno večja.

Računovodstvo zasebnikov in podjetij je pomembno zaradi državnih oziroma davčnih zahtev
ter tudi zaradi interesov zasebnikov in podjetnikov pri poslovnem odločanju.
Uporabniki morajo oblikovati celovite in verodostojne računovodske informacije v skladu s
Slovenskimi računovodskimi standardi, če hočejo upravičiti svojo odgovornost do poslovanja
svojega podjetja.

Kdo nosi večjo odgovornost? Stranka, ki ima dolžnost, da računovodji pripravi in dostavi vse
potrebne podatke ter dokumente, ki jih računovodja pri svojem delu potrebuje, ali
računovodja, ki je strokovnjak, da vse te podatke in dokumente obdela po pravilih, ki mu jih
narekujejo Slovenski računovodski standardi. To vprašanje je bila glavna tema moje
diplomske naloge, ki se je nanašala na računovodske servise in njihove uporabnike –
naročnike.

Raziskovalni problem je bil ugotoviti, ali so računovodski servisi in njihovi uporabniki –
naročniki za svojo nestrokovnost in nedoslednost sploh odgovorni, kolikokrat so v svoji
praksi dobili denarne sankcije ter bili kazensko preganjani.
Raziskavo sem izvedla z anketo, poslano po elektronski pošti in navadni pošti, med
računovodskimi servisi ter njihovimi uporabniki – naročniki.

Rezultati ankete so potrdili hipotezo, da se računovodski servisi bolje zavedajo svoje
odgovornosti kot njihovi uporabniki – naročniki, ki so v praksi že bili denarno kaznovani in
so za svoja dejanja odgovarjali vsaj na takšen (finančen) način.