Če primerjamo ponudbo med bankami v Sloveniji, je popolnoma jasno, da se prav vse zelo trudijo pri pridobivanju novih komitentov. V primerjavi z drugimi državami je slovenski bančni trg izredno majhen, število bank pa se veča, kar posledično povečuje med njimi boj za komitente. Banke so se pričele zavedati pomembnosti študentske populacije, saj so to komitenti, ki bodo že čez nekaj let predstavljali njihov glavni vir dohodkov.

Nova KBM d.d. je bila prva med bankami, ki je pričela intenzivno delati v tej smeri. Idejo so dobili v oddelku za trženje, ko so pred leti v okviru programa Phare sodelovali z Bank of Ireland. S tem so si pridobili določeno prednost v slovenskem prostoru, a tudi ostale banke se uspešno prilagajajo željam in potrebam komitentov, zato je treba nenehno spremljati konkurenco in se odzivati na razmere na trgu.

Diplomska naloga v drugem poglavju predstavi Novo KBM d.d. in celotno finančno Skupino Nove KBM d.d., v tretjem poglavju pa opisuje študentsko ponudbo od samega začetka, pa vse do danes in prikazuje, kako Nova KBM d.d. pridobiva študente, ki v prihodnosti predstavljajo zanjo velik potencial, in kaj jim ponuja. V četrtem poglavju je predstavljena ponudba za študente v konkurenčnih bankah in primerjava teh s študentsko ponudbo v Novi KBM d.d. V petem poglavju sledi analiza raziskave mnenja uporabnikov študentskih računov ter zaključki in ugotovitve, kaj je zanje najpomembneje pri izbiri banke. Šesto poglavje zajema predloge in priporočila za izboljšave v obstoječi ponudbi, namenjeno je vodstvu Nove KBM d.d.. Sledi zaključek s kratkim povzetkom ugotovitev v sedmem poglavju.

Dejstvo je, da se banke dandanes v boju za čim večji tržni delež srečujejo z močnejšo konkurenco kot kadarkoli. Tako domače kot tuje banke se tega dobro zavedajo in če si želijo zagotoviti dolgoročni obstoj, morajo izkoristiti vse priložnosti za doseganje konkurenčnih prednosti.

Nova KBM d.d. se je med prvimi pričela zavedati pomembnosti študentske populacije in si s tem sicer zagotovila določeno konkurenčno prednost, vendar se tudi ostale banke uspešno odzivajo na želje in potrebe študentov. Da bi to prednost tudi ohranila, Nova KBM d.d. nenehno spremlja konkurenco ter intenzivno reagira na vsako spremembo na trgu bančnih storitev. V skladu s tem nenehno izboljšuje svojo ponudbo z izboljšavo že obstoječih storitev ter z uvedbo novih.

V diplomski nalogi smo opisali ponudbo za študente v Novi KBM d.d. ter jo primerjali s konkurenčnimi bankami, ki ponujajo v slovenskem prostoru ta trenutek najkvalitetnejše bančne storitve za študente. Na podlagi opravljenih primerjav smo ugotovili, kje so prednosti ponudbe za študente v Novi KBM d.d. v primerjavi z izbranimi bankami in kje so njene slabosti.

Prav tako je bila med študenti izvedena raziskava, da bi ugotovili, kaj je odločilnega pomena pri izbiri njihovega računa, zakaj so bolj ali manj zadovoljni in ugotavljali njihovo lojalnost do banke.

Namen te diplomske naloge je bil v celoti dosežen, saj smo prišli do uporabnih zaključkov, na podlagi katerih smo podali tudi predloge in priporočila vodstvu podjetja. Vsi predlogi so v celoti izvedljivi in upamo, da se bodo koristno uporabili tudi v praksi.

Prav tako drži osnovna trditev, da je zadovoljstvo študentov s ponudbo Nove KBM d.d. sicer zadovoljivo, vendar se ne gre zanašati le na njihovo lojalnost. Globalizacija in napredek sodobne tehnologije zvišuje njihove zahteve in pričakovanja, zato so kaj hitro pripravljeni tudi menjati banko.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Ponudba za študente v novi KBM d.d