Poslovanje s tujimi čeki

246

Zaposlena sem v eni izmed slovenskih bank v oddelku, kjer potekajo postopki unovčevanja čekov, ki jih prejmemo od naših komitentov na unovčenje. Ob prihodu na to delovno mesto pred štirimi leti me je presenetilo dejstvo, kako pogosto uporabljen plačilni instrument je ček. V času elektronskega poslovanja, skrajševanja časa izvršitve plačilnih nalogov in izvrševanja plačil v realnem času, bi pričakovala, da je ta instrument v izumiranju. Vendar sem v praksi videla, da je obseg teh poslov iz leta v leto nespremenjen. Zato sem v svoji diplomski nalogi želela predstaviti ta instrument ter njegovo uporabo, vključno z razlogi, zakaj je še vedno tako množično v uporabi. Trg plačilnih instrumentov je zelo širok in razvejan, možnosti za izbiro ustreznega načina plačila je veliko, vsaka stranka pa mora ugotoviti, kateri instrument je za njeno potrebo najbolj ustrezen. Za določen segment strank je ček pod določenimi pogoji prav gotovo še vedno najustreznejša izbira.

 

Download full insight