S spremljanjem proizvodnje in dogajanj prihaja do najrazličnejših pomislekov in dilem, ali se v ustaljenem procesu vzdrževanja vse faze odvijajo v najučinkovitejšem vrstnem redu. Ob tem se porajajo ideje o spremembah s ciljem doseganja najugodnejših rezultatov. Vse spremembe je možno uvesti le z upoštevanjem standardov in z zakonitostmi, ki so predpisane s tehnološkimi normativi.
Kot osrednjo temo naloge nameravam obdelati proizvodni proces vzdrževanja podstavnega vozička, ki je pomemben sklop lokomotive serije 643, analizirati obstoječe stanje vzdrževanja in predlagati nove rešitve. Poudarek je namenjen učinkovitejšemu pristopu skozi proizvodni proces, zagotavljanju predpisanih norm in standardov, zagotavljanju kakovosti v vseh fazah kontrolne tehnologije, sledljivosti ter optimalnemu izkoristku vseh resursov. Na podlagi spoznanj in ugotovitev pri spremljanju delovnih procesov predlagam njihovo optimizacijo ter časovno usklajevanje.
V nadaljevanju naloge predstavljam smisel analiziranja ter spremljanja določenih segmentov sklopov podstavnega vozička pri prihodu na preglede v delavnico, ki so določeni po Pravilniku o vzdrževanju železniških vozil med obratovanjem, ugotoviti tako imenovane šibke točke in na podlagi ugotovitev načrtovati nove tehnične izboljšave.
V nalogi bodo predstavljeni specifični elementi, ki so sestavni del vzdrževanja vitalnih delov železniških voznih sredstev oziroma v mojem primeru vzdrževanja podstavnega vozička. Pri tem moram poudariti, da so vsi postopki pri vzdrževanju teh delov predpisani s strani uporabnika. Na širšem področju so vsi postopki poenoteni in standardizirani v mednarodnih predpisih.