V diplomski nalogi sem obravnaval temo Projekt organizacije gradbišča za trgovski objekt Mercator center Maribor.
V uvodu sem se osredotočil na pojem in pomen organizacije gradbišča ter terminskega planiranja.
V osrednjem delu diplomske naloge pa sem navedel vse pomembne podatke, ki so potrebni za izdelavo terminskega plana in projekta organizacije gradbišča. Le ti pa so predstavitev vseh udeležencev pri graditvi, pogodbena razmerja med udeleženci, osnovni podatki o objektu. Za izdelavo projekta je prav tako potrebna natančna proučitev pogojev grajenja, gradbene pogodbe, projektne dokumentacije, proučitev načina izvedbe posameznih del, potrebnega števila delavcev, določitev optimalnih transportnih poti in pregled razpoložljivih delovnih virov ter možnosti za njihovo nabavo.
Na podlagi zgoraj navedenih podatkov sem izdelal projekt organizacije gradbišča za trgovski objekt Mercator center Maribor.

Download full insight