Projektiranje izgradnje in vzdrževanja golf igrišča Ptuj

323

V diplomskem delu je golf predstavljen kot igra, s tem pa tudi, kaj vse je potrebno, da je igra lahko kvalitetna in takšna, kot se za igro golfa spodobi.
Prvi del naloge zajema teoretični del, v katerem je predstavljena splošna opredelitev golfa kot igre, predstavljeni so sami začetki golfa, osnovne definicije igrišča, kot tudi obnašanje na igrišču. Nato pa so predstavljeni osnovni principi, ki so potrebni za izgradnjo in poslovanje igrišča za golf. Sledi drugi, praktični del naloge, ki zajema projektiranje igrišča in kaj vse je potrebno za izgradnjo igrišča za golf. Posebej sem se osredotočil, da predstavim samo projektiranje golf igrišča Ptuj, kakor tudi njegovo vzdrževanje, ki zahteva določen čas, trud, natančnost vzdrževalcev, dobro opazovanje narave in njenih sprememb, predvsem pa tudi obilo raznolike strojne opreme in opreme za vzdrževanje.
Dobro vzdrževano igrišče je namreč pogoj za dobro in kvalitetno igro, s tem pa tudi za zadovoljstvo igralcev. Zavedati se moramo, da je golf kot igra precej drag šport, zato igralci pričakujejo urejeno in vzdrževano igrišče, mi pa nekakšno zagotovilo za njihov ponoven prihod.

 

Download full insight