Upoštevanje tehničnih predpisov proizvajalcev stebrnega konzolnega dvigala

270
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvigala so namenjena za dvigovanje in prenašanje bremen. Uporaba dvigal predstavlja določena tveganja, zato so s predpisi že za proizvajalce določene bistvene varnostne zahteve, ki se jih mora upoštevati najprej pri načrtovanju in potem v proizvodnji ter montaži vseh vrst strojev za dviganje. Varnost pri delu z njimi je torej odvisna že od pravilnega načrtovanja (razvijanja in projektiranja) pri proizvajalcu, seveda pa tudi od pravilne uporabe (tudi vzdrževanja, pregledovanja in preskušanja) strani pri uporabniku. To se dosega tudi s pravilno uporabo vse zakonodaje, ki velja za proizvajalce in za uporabnike. Poslanstvo in snovni cilj vse te zakonodaje so da se zagotovijo varni proizvodi v celotni življenjski dobi, saj sicer lahko pride do poškodb in nepopravljive škode.

V diplomskem delu sem predstavil različne vrste dvigal glede na njihovo mesto uporabe, vrsto pogona in konstrukcijsko izvedbo. Bolj podrobno sem opredelil izdelavo in montažo stebrnega konzolnega dvigala in še posebej dokumentacijo, ki mora nastati že v fazi načrtovanja dvigala. Predstavil sem dokumentacijo, ki jo mora proizvajalec predati naročniku ob montaži oziroma vgradnji in pred začetkom uporabe.

Proizvajalec, ki načrtuje in izdeluje stebrna dvigala, mora poznati predpise in zagotoviti vso predpisano dokumentacijo, s katero dokazuje in jamči, da se je pri izdelavi dvigala upoštevalo vse predpisane zahteve in pri tem tudi z uporabo ustreznih standardov zagotovilo varnost. S tem se je izpolnilo pričakovanja in zahteve kupca, kar pa že pomeni tudi ustrezno kakovost.

JUQFHR29IS

Proizvajalci dvigal morajo v skladu z zahtevami obvezne EU usklajevalne zakonodaje ob prostovoljni uporabi standardov slediti vsem varnostnim ciljem tako zakonodaje kot tudi standardov in pri tem upoštevati predpise, namenjene proizvajalcem in uporabnikom. V RS je potrebno pri vgradnji dvigal upoštevati tudi zakonodajo na področju graditve objektov, in sicer tako v fazi projektiranja kot tudi vgradnje in tehničnih pregledov, če so npr. dvigala predmet novogradnje ali rekonstrukcije objektov (stavb in tehnološke opreme).

Stroj mora biti s svojimi komponentami in opremo dovolj stabilen, da se med prevozom, sestavljanjem, razstavljanjem in vsemi drugimi dejavnostmi, povezanimi z njim, ne prevrne. Proizvajalec mora zagotoviti stabilnost dvižnih strojev med obratovanjem in v mirovanju, ob predvidljivih okvarah komponent ter med statičnimi, dinamičnimi in funkcionalnimi preskusi, ki se lahko opravijo na teh strojih.

Uporaba dvigal predstavlja določena tveganja, zato so s predpisi že za proizvajalce določene bistvene varnostne zahteve, ki se jih mora upoštevati najprej pri načrtovanju in potem v proizvodnji ter montaži vseh vrst strojev za dviganje.

V Direktivi o strojih so namreč določene bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za stroje, ki lahko povzročajo nevarnosti zaradi postopkov dviganja. Proizvajalci jih morajo upoštevati, ker uporaba dvigal predstavlja določene nevarnosti za osebe, ki delajo v prostoru, kjer dvigala obratujejo. Zato morajo proizvajalci natančno upoštevati predpise in izpolniti vse zahteve, ki se nanašajo na načrtovanje, izdelavo in montažo dvigal.

0W15MDL3I7

V nalogi sem pojasnil zahteve glede pregledovanja in preskušanja, ki jih mora upoštevati proizvajalec dvigal in prav tako tudi uporabnik (lastnik) dvigala. Predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu zavezujejo delodajalca, da je potrebno dvigala periodično pregledovati in preizkušati, da se ugotovi in zagotovi njihova zanesljivost in varnost glede na vrsto in namen uporabe. Cilj vsega tega je preventivno in pravočasno ugotavljati in odpravljati potencialne nevarnosti oz. izvajati vse ustrezne (in predpisane) ukrepe za stalno zmanjševanje tveganj.

Download full insight