V naravi velja zakon rojevanja in umiranja. Prav tako pa v podjetju velja zakon nastajanja, rasti in upadanja, kar se kaže z življenjskim ciklom posameznega gospodarskega subjekta.
Podjetja, ki želijo uspešno poslovati, morajo pri sprejemanju svojih poslovnih odločitev
upoštevati hitro spreminjajoče razmere na trgu.

Za normalno poslovanje in spremljanje le-tega morajo imeti podjetja jasno opredeljene cilje ter vizijo poslovanja. Kakovostne informacije pa so podlaga za pravilne odločitve pri poslovanju.

Diplomska naloga obravnava problem plačilne nediscipline, ki lahko predstavlja velike težave pri poslovanju podjetja.

Motiv za diplomsko delo temelji na vedno večjih problemih, ki jih predstavljajo terjatve do kupcev v obravnavanem podjetju X d. o. o. Glede na svojo dejavnost se srečujemo z velikim številom kupcev, ki so redni in neredni plačniki. Naš namen je prikazati dejansko stanje na tem področju in možnosti za obvladovanje.

Obvladovanje denarja v podjetju pomeni obvladovanje njegove likvidnosti in plačilne sposobnosti, prav tako pa tudi varnost poslovanja podjetja. Za dobro poslovanje pa je potrebno veliko praktičnih izkušenj.