Veriga kioskov z domačo hitro prehrano Kuharica d.o.o. kot poslovna priložnost

194

V diplomski nalogi je predstavljen primer ustanovitve podjetja Kuharica d. o. o., ki se bo ukvarjalo s pripravo in prodajo hitre zdrave prehrane.
Zamisel smo dobili pri predmetu podjetništvo, kjer smo izdelali projektno nalogo na to temo in katera je bila osnova za izdelavo diplomske naloge.
Vsako podjetje se začne s podjetniško idejo, ki pa jo je potrebno preizkusiti. V ta namen smo izdelali raziskavo trga ter podroben poslovni in finančni načrt za prva štiri leta, kajti podjetje se ne ustanavlja za en dan, temveč z namenom dolgoročnega in uspešnega delovanja.

 

Download full insight