Fotografiranje z bliskavico

222

Bliskavica je pomemben dodatek za fotoaparat in omogoča izdelavo kvalitetnejših fotografij v različnih situacijah. Pri pisanju diplomskega dela sem teoretično spoznal bliskavico, vrste, načine delovanja ter praktično preizkusil fotografiranje z različnimi vrstami bliskavic, v različnih situacijah in ob uporabi pripomočkov, ki izboljšajo kvaliteto fotografije. V času pisanja diplomskega dela sem izdelal več kot 1000 fotografij. Med samim fotografiranjem sem se naučil uporabljati vgrajeno in namensko bliskavico, preizkusil različne načine delovanja bliskavic ter se seznanil z različnimi tehnikami fotografiranja. Naučil sem se uporabljati različno programsko opremo za obdelavo fotografij. Fotografije sem preučil in fotografiranje večkrat ponovil, da sem dosegel zadovoljivo kvaliteto fotografije. Ugotovil sem, da je potrebno fotografiranje v dani situaciji večkrat ponoviti, uporabiti različne nastavitve fotoaparata ter tudi pripomočke, da izdelaš kvalitetno fotografijo. Pred pisanjem diplomskega dela smo postavili naslednje hipoteze:

H1: Pri uporabi kvalitetnega objektiva lahko dosežemo podobno kvaliteto fotografije kot pri uporabi z bliskavico ob zadostni naravni osvetlitvi. Ugotovili smo, da uporaba bliskavice očitno izboljša kvaliteto fotografije v različnih okoljih. Dobri objektivi niso vedno dovolj za profesionalno fotografijo. Zato bomo v prihodnosti vedno več uporabljali bliskavico in dodatne pripomočke za izboljšavo osvetlitve. Na podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih s fotografiranjem v času nastajanja diplomskega dela in odgovorov anketirancev to hipotezo ovržem.

Avtor: Dejan Leva Bukovnik

H2: Za kvalitetno fotografijo je pomembno pravilno nadzorovanje svetlobe. Nadzor svetlobe pri fotografiji je pomemben dejavnik. Svetlobo, ki pade na senzor, nadzorujemo z nastavitvami na fotoaparatu in bliskavici. Pri nezadostni ambientalni svetlobi nimamo veliko možnosti zajeti kvalitetno fotografijo. V takem primeru moramo uporabiti bliskavico. Le tako lahko uporabimo manjši ISO in izboljšamo kvaliteto fotografije. Glede na izkušnje s posnetimi fotografijami in odgovori anketirancev, ki prav tako uporabljajo raznovrstne pripomočke za nadzor svetlobe, hipotezo potrdim.

Avtor: Dejan Leva Bukovnik

H3: Uporaba programskih funkcij fotoaparata ima velik vpliv na izbor moči bliskavice glede na ambientalno osvetlitev. Pri uporabi programskih funkcij na fotoaparatu smo ugotovili, da na ambientalno svetlobo najbolj vpliva funkcija (S). S časom osvetlitve vplivamo na ambientalno svetlob, bliskavica pa v programskih funkcijah sama nadzoruje moč bliska za pravilno osvetlitev motiva. Ambientalna svetloba se spreminja glede na čas osvetlitve. Hitrejši bo zaklop, temnejše bo ozadje in obratno. S funkcijo (A) nadzorujemo zaslonko in tako celotno osvetlitev fotografije. Bliskavica določi potrebno moč bliska za pravilno osvetlitev celotne fotografije. Z uporabo avtomatskih funkcij nimamo zadostnega nadzora nad nastavitvami. Fotoaparat sam določi primerno osvetlitev in temu prilagodi moč bliskavice. Z uporabo programskih funkcij in bliskavice lahko dosegamo zelo dobre rezultate. Nimamo pa tako raznolikih možnosti, kot z doseganjem uporabe ročnih nastavitev. Na podlagi izkušenj s fotografiranjem in odgovorov anketirancev hipotezo potrdimo.

Avtor: Dejan Leva Bukovnik

Menim, da sem si s pisanjem diplomskega dela razširil znanje, povezano s fotografiranjem in uporabo bliskavice ter tako dosegel cilje, zastavljene v uvodu diplomskega dela.

Download full insight