Primerjalna analiza pasivne opečno zidane hiše in pasivne montažne hiše za neukega investitorja

Gradbeništvo

Študent: Igor Petelin

Igor Petelin je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2017.

PDF

Diplomsko delo Igor Petelin

V diplomskem delu sem opisal standard in lastnosti pasivne hiše ter kaj je pomembno pri njenem načrtovanju. Opisane so lastnosti in tehnologija gradnje opečno zidane hiše in montažne hiše iz sendvič panelov. Izdelal sem primerjalno analizo med obema vrstama gradnje na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo. Primerjalna analiza se je izvedla za lastnosti, čas gradnje in ceno gradnje. Cenovna analiza se je izvedla za gradnjo do 4. gradbene faze, pri kateri so zajeti vsi stroški za zunanje dokončanje hiše in izvedbo obdelave notranjih sten, pri čemer se niso upoštevali stroški finalizacije, ki so pri obeh vrstah gradnje enaki (strojne in elektro inštalacije, tlaki, opleski, talne in stenske obloge, notranje stavbno pohištvo itd.). Prav tako je temeljenje opečno zidane hiše in montažne hiše iz sendvič panelov je enaka v obeh primerih in sicer z temeljno armirano betonsko ploščo. Časovno-terminsko, cenovno in primerjalno analizo sem izvedel na osnovi dveh pridobljenih ponudb za vsako vrsto gradnje.
Gradnja pasivne opečno zidane hiše predstavlja za investitorja bistveno večje angažiranje kot gradnja pasivne montažne hiše iz lesenih panelov. Proizvajalci montažnih hiš morajo imeti certificirano proizvodnjo, njihovi monterji in izvajalci obrtniških del pa izkušnje z gradnjo pasivnih hiš. Proizvajalci so prav tako vešči pri pripravi dokumentacije za pridobitev subvencije Eko sklada. Navedbe v tem odstavku veljajo le, če investitor pri proizvajalcu naroči izvedbo hiše do popolnega dokončanja.
Pomembno je, da investitor opečno zidane hiše izbere nadzornika, ki ima reference za pasivno gradnjo. Prav tako je pomembno, da investitor izbere izvajalca, ki ima reference za pasivno gradnjo, ter da naroči izvedbo hiše do popolnega dokončanja.
Vsakršna delna izvedba pasivne hiše, pa naj bo to masivna ali montažna, pomeni veliko angažiranje investitorja in možnost za mnoge napake. Takšne fazne izvedbe se lahko lotijo le tisti investitorji, ki so strokovnjaki gradbene stroke in jim gradnja pomeni izziv.
Lastnostna primerjalna analiza opisuje prednosti in slabosti obeh vrst gradnje, na osnovi katerih se bo investitor lažje odločil pri izboru vrste gradnje.
Časovno-terminska primerjalna analiza navaja roke izvedbe vseh ponudnikov, iz katerih lahko razberemo, da so roki izvedbe za obe vrsti gradnje podobni, tako da ta analiza ne vpliva na odločitev investitorja pri izboru vrste gradnje.
Cenovna primerjalna analiza navaja cene vseh ponudnikov, iz nje pa je razvidno, da je gradnja opečno zidane hiše občutno cenejša od gradnje montažne hiše iz sendvič panelov.
Pasivna hiša je hiša prihodnosti – ne glede na to, kakšna vrsta gradnje je, pa čeprav bo ta v prihodnje doživela kar nekaj sprememb.
Glede na podnebne spremembe, s katerimi so povezana vedno bolj vroča poletna obdobja je ustrezen fazni zamik ena najpomembnejših lastnosti vsake stavbe, pa naj bo ta stanovanjska ali poslovna, ne glede na tehnologijo gradnje. Ustrezen fazni zamik omogoča ugodno bivanje v poletnem obdobju, saj preprečuje vdor zunanje toplote v stavbo, kar je povezano z manjšimi stroški za ohlajevanje stavbe.
Faznemu zamiku se danes še ne posveča dovolj pozornosti, vendar se bo v bližnji prihodnosti to spremenilo. Res pa je, da so toplotno izolacijski materiali z večjimi faznimi zamiki bistveno dražji od ostalih.
Doseganje zrakotesnosti stavbe po kriteriju pasivne hiše ni enostavno rešljiv problem, tako za masivne kot montažne stavbe. V obeh tehnologijah gradnje je doseganje zrakotesnosti povezano s poznavanjem problematike in načinom izvedbe nekaterih detajlov, katerih izvedba je ključnega pomena za doseganje zrakotesnosti.
Osnovno trditev, ki je bila postavljena na začetku diplomskega dela, da je pasivna masivna hiša cenovno ugodnejša in dostopnejša od pasivne montažne hiše, sem tako skozi primerjalno analizo potrdil in dokazal, da drži.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Igor Petelin

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.