Tehnično-ekonomska analiza izvedbe poševne strehe stanovanjske hiše v primerjavi z ravno streho

Gradbeništvo

Študent: Mihael Barber

Mihael Barber je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2017.

PDF

Diplomsko delo Mihael Barber

V začetnem poglavju smo za potrebe razumevanja sestave streh pogledali njene konstrukcijske elemente oz. plasti ter različne materiale, ki sestavljajo te plasti. Prav tako smo predstavili vrste streh, ki so bile ključne za stroškovno primerjalno analizo. Namen diplomskega dela je namreč bil, s pomočjo strokovne literature in znanja, ki smo ga pridobili v času izobraževanja na višji strokovni šoli, izvesti stroškovno primerjalno analizo med dvema vrstama streh stanovanjske hiše ‒ ravnimi in poševnimi strehami. V analitičnem, zaključnem, delu diplomskega dela smo napravili stroškovno analizo predstavnika posameznega tipa streh, t. j. za obrnjeno ravno (nepohodno) streho in poševno streho s spuščenim suhomontažnim stropom. Razlog za izbiro teh dveh streh je bil ta, da sta ta predstavnika posameznih tipov najbolj enostavna za izvedbo in s tem tudi medsebojno primerljiva. Pri analizi smo upoštevali vse potrebne primerljive karakteristike materialov, pri čemer je najpomembnejšo vlogo igrala toplotna izolacija. Pri izračunu le-te so bile upoštevane minimalne zahteve Pravilnika o učinkoviti uporabit energije v stavbah (Uradni list Republike Slovenije, b. d.). Na podlagi analiz cen posameznih postavk konstrukcijskih elementov smo napravili izračune vrednosti izvedbe posameznega tipa strehe za isto projektirano stavbo. Rezultati analize, ki smo jo napravili, so pokazali naslednje:

STROŠEK IZVEDBE OBRNJENE RAVNE (NEPOHODNE) STREHE ZA PROJEKTIRANI OBJEKT:

Strošek dobave in vgradnje betona C25/30 z vsemi deli in prenosi znaša 3.834,04 eur. Stroški dobave, rezanja, krivljenja in vezanja armature (jeklo za armiranje – rebrasta armatura S 500 in mreže S 500 B) znašajo 3.855,27 eur. Stroški opaževanja AB znašajo 3.837,20 eur. Stroški dobave in vgradnje naklonskega betona znašajo 2.003,75 eur. Stroški izvedbe hidroizolacije znašajo 1.649,65 eur. Stroški dobave in polaganja toplotne izolacije znašajo 4.581,49 eur. Stroški dobave in nasipa prodca znašajo 318,36 eur. Skupna vrednost gradbenih del za izvedbo ravne obrnjene nepohodne strehe znaša 20.079,76 eur.

STROŠEK IZVEDBE POŠEVNE STREHE S SPUŠČENIM SUHOMONTAŽNIM STROPOM

Stroški dobave lesa in izvedbe lesenega ostrešja z letvanjem in pokrivanje parapropustne folije znašajo 11.741,36 eur. Strošek krovskih in kleparskih del znaša 6.772,33 eur. Strošek suhomontažnih del znaša 7.821,90 eur. Skupna vrednost gradbenih del za izvedbo poševne strehe znaša 26.335,59 EUR. Hipoteza »Strošek izvedbe ravne strehe stanovanjske hiše je nižji kot strošek izvedbe poševne strehe«, ki smo jo izpostavili na začetku diplomskega dela, je tako potrjena. Primerjalna analiza nam je pokazala, da je strošek izvedbe obrnjene ravne (nepohodne) strehe za 23 % nižji kot strošek izvedbe poševne strehe. Raziskava posameznih konstrukcijskih elementov je pokazala, da sta načina doseganja hidroizolativnosti strehe stanovanjske hiše različna. Pri ravni strehi le-ta dosega izvedbo hidroizolacijskega sloja – premaz z Ibitolom in varjenje bitumenskih trakov. Pri poševni strehi predstavlja hidroizolacijski sloj sekundarna kritina, ki je hkrati paroprepustna folija. Primarni hidroizolativni sloj predstavlja kritina. Doseganje hidroizolativnosti pri ravnih strehah je tako veliko bolj zamudno, saj je treba poskrbeti za odvodnjavanje, tj. napraviti naklonski beton, nato pa je treba napraviti bitumenski premaz in variti bitumenske trakove. Pri poševni strehi ni treba skrbeti za naklon, sekundarna kritina pa se veliko lažje in hitreje položi na ostrešje. Tudi tretjo hipotezo, da je izvedba ravne strehe stanovanjske hiše zamudnejša kot izvedba poševne, potrdimo. Pri izvedbi ravne strehe je zelo zamudno opaževanje AB plošče s podpiranjem do višine 3 metrov. Sledi polaganje armature in betoniranje AB. Po samem betoniranju je treba počakati na ustrezno trdnost betona, ki jo dosežemo po osemindvajsetih dneh, preden naj bi se začeli razopaževati itd. Šele nato se lahko lotimo naslednjih slojev. Iz vsega navedenega je tako mogoče spoznati, da je izvedba poševne strehe dražja, vendar je izvedba hitrejša za cca. 50 % proti ravni strehi.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Mihael Barber

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.