Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vaše diplomsko delo bo temeljilo na realnem izzivu organizacije s področja komerciale, prodaje, mednarodnega poslovanja, podjetništva, organizacije in menedžmenta ali nabave.

Veljavnost diplomske listine

Študijski program Ekonomist je javnoveljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku z podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Veljavnost Higher National Diplome

Študijski program BTEC HND in Business je javnoveljavni program akreditiran Velike Britanije. Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravnjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije.

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Študijsko leto lahko enkrat ponavljate ter s tem ohranite pravice iz statusa študenta. Za tem lahko študij zaključujete z evidenčnim vpisom, v katerem pa ne morete več ohraniti pravic iz statusa študenta.  Dodatno se lahko študentu iz upravičenih razlogov drugega odstavka Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) starševstva, vojaške obveznosti ali težke bolezni status podaljša, vendar največ za eno leto. V primeru ponavljanja leta študija ali evidenčnega vpisa dodatne šolnine ne zaračunavamo. V primeru, da je od zadnjega vpisa preteklo več kot 3 koledarska leta, šola za preostale obveznosti v sorazmernem deležu zaračuna šolnino.

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Ob vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor vzporedno opravljate dva programa (slovenski in britanski program) za pridobitev dveh listin ob uspešnem zaključku študija.

Obe listini, BTEC Higher National Diploma Velike Britanije in diploma višješolskega strokovnega študija R Slovenije sta v tujini priznana skladno z načeli Bolonjskega procesa. Dodatno je britanska listina neposredno priznana na več kot 200 univerzah po svetu, ki Vam omogočajo neposredni vpis v 3. letnik dodiplomskega študija.

V primeru ponavljanja leta študija Academie ne zaračunava dodatne šolnine. Študent poravna le vpisnino za ponavljanje.

X