Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Študij pri nas je sestavljen iz predavanj in vaj (60%) in praktičnega izobraževanja (40%)

60%

Predavanja

Predavanja potekajo v klasični obliki v popoldanskem času med 16:30 in 20:30, 2-krat tedensko v modularni obliki, to je predmet za predmetom.

Vsa srečanja predavanj so tudi posneta in na voljo na portalu eAcademia.

Vaje

Seminarske in laboratorijske vaje predmetov potekajo v večih manjših skupinah do 2-krat tedensko v modularni obliki, skupaj s predavanji.

40%

Gostujoča predavanja in obisk podjetij

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Namesto gostujočega predavanja boste v okviru posameznega predmeta lahko obiskali tudi vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

Študijski program se izvaja

Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku

SPLETNI INFO DAN 

četrtek, 22. avgust 2024 ob 18. uri

Ocenjevanje znanja

50%

Ocenjevanje Vaših izdelkov,

20%

Predstavitev in zagovor Vaših izdelkov

30%

Pisni in ustni izpiti

Po vsakem ocenjevanju Vam predavatelj poleg ocene poda tudi pisno povratno informacijo, razlago o pridobljeni oceni z nasveti kako le to v prihodnje izboljšati.

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

Prisotnost na predavanjih, razen na programu medijska produkcija, ni obvezna, je pa obvezna prisotnost (oz. opravljanje) seminarskih in laboratorijskih vaj. Izostanek na obveznih srečanjih lahko študentje nadomestijo s samostojno izdelavo vaj in/ali povzetka predavanj.

Predavanja in vaje potekajo v modularni obliki, to je predmet za predmetom, 2-3x tedensko med 16. in 20. uro. Pri večjem številu študentov vaje dodatnih skupin potekajo v dodatnih popoldanskih (12.00 – 16.00) ali dopoldanskih (08.00 – 12.00) terminih. Razporeditev v skupine je prilagojena delovnim obveznostim posameznega študenta.

V posameznem študijskem letu so razpisani vsaj 3 redni izpitni roki za vsak predmet. Prvi rok je razpisan praviloma 14 dni po zaključku predavanj in vaj predmeta, drugi rok 14 dni po prvem roku ter tretji rok v drugi polovici avgusta ali prvi polovici septembra. Na prošnjo študentov, šola razpiše še dodatne izredne roke skladno z dogovorom.

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

X